Veřejné zasedání zastupitelstva obce - pátek 30. října 2020

Datum: 23. 10. 2020

Veřejné zasedání zastupitelstva obce se koná v pátek 30. října 2020 v 19:00 hodin v kulturním domě.

Program jednání:
1. Zahájení
2. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
3. Smlouva č. 1485/B1/2020 - Státní fond dopravní infrastruktury
4. Rozpočtové opatření č. 10/2020
5. Rekonstrukce chodníků ve spodní části obce
6. Různé
7. Závěr