Veřejné zasedání zastupitelstva obce - pátek 28. května 2021

Datum: 20. 5. 2021

Veřejné zasedání zastupitelstva obce se uskuteční dne 28. května 2021 v 19:00 hodin v kulturním domě v Němčičkách.

Program jednání:
1. Zahájení
2. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
3. Smlouva oprava komunikace – Záhumení a Haltýř
4. Rozpočtové opatření č. 5/2021
5. Smlouva o přijetí dotace z JMK
6. Smlouva Jiří Stávek - ČOV
7. Výpůjčka KD - stárci
8. Návratná finanční výpomoc 50 000,- Kč stárci
9. Smlouva věcné břemeno vodovod – Farma ovčí terasy
10. Smlouva pronájem – místnost v budově úřadu
11. Řád veřejného pohřebiště
12. Smlouva - pronájem suterénu v KD
13. Různé
14. Závěr