Veřejné zasedání zastupitelstva obce - pátek 11. ledna 2019 v 19 hodin

Datum: 4. 1. 2019

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Němčičky se koná v pátek 11. ledna 2019 v 19 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program jednání: 1. Zahájení   2. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání   3. Smlouva o právu provést stavbu – cyklostezka   4. Smlouva o smlouvě budoucí – cyklostezka – nákup pozemku   5. Různé   6. Závěr