Veřejné zasedání zastupitelstva obce - čtvrtek 27. června 2019 v 19 hodin

Datum: 19. 6. 2019

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Němčičky se koná ve čtvrtek 27. června 2019 v 19 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program jednání:

  1. Zahájení
  2. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
  3. Rozpočtové opatření č. 5/2019
  4. Závěrečný účet obce Němčičky za rok 2018
  5. Účetní závěrka obce Němčičky za rok 2018
  6. Nabytí pozemku parc. č. st. 71
  7. Prodej pozemku parc. č. 2182/184
  8. Smlouva č. 1030049485/005 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
  9. Různé
  10. Závěr