Veřejné zasedání zastupitelstva obce - čtvrtek 14. března 2019 v 19 hodin

Datum: 7. 3. 2019

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Němčičky se koná ve čtvrtek 14. března 2019 v 19 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program jednání: 1. Zahájení   2. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání   3. Cyklostezka Němčičky – Bořetice – informace o projektu   4. Rozpočtové opatření č. 1/2019   5. Domovní řád   6. Rekonstrukce budovy školy – podklady pro zadávací řízení   7. Svoz odpadů   8. Darování pozemku parc. č. 3848 v k. ú. Horní Bojanovice   9. Bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 3842/9, 3842/10 a 3842/11 v k. ú. Němčičky u Hustopečí   10. Smlouva o zřízení věcného břemene č.: HO-014330053169/003   11.  Různé   12. Závěr