Veřejné zasedání zastupitelstva obce - čtvrtek 12. prosince 2019 v 19:30 hodin.

Datum: 5. 12. 2019

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Němčičky se koná ve čtvrtek 12. prosince 2019 v 19:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program jednání:
1. Zahájení
2. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
3. Smlouva e-on věcné břemeno
4. Smlouva FKB – oprava fasády škola
5. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
6. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
7. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu
8. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
9. Rozpočet na rok 2020, střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022, rozpočtové opatření
10. Smlouva – finanční dar pro Malovaný kraj, z.s. – 3 000 Kč
11. Různé
12. Závěr