Veřejné zasedání zastupitelstva obce - středa 12. února 2020 v 18:00 hodin

Datum: 4. 2. 2020

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Němčičky se koná ve středu 12. února 2020 v 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program jednání:

  1. Zahájení
  2. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
  3. Rozpočtové opatření č. 1/2020
  4. Smlouva likvidace oleje - FRITEX s.r.o.
  5. Smlouva Netcom s.r.o. – konektivita škola
  6. Smlouva ZERA a.s. – likvidace odpadu
  7. Souhlas s Agrotec Petronas rally
  8. Různé
  9. Závěr