Tříkrálová sbírka 2023

Datum: 8. 12. 2022

Oblastní charita Břeclav oznamuje, že tradiční tříkrálová sbírka proběhne v naší obci v sobotu 14.1.2023 od 13 hodin. Předem děkujeme za vlídné přijetí koledníků.

Tříkrálová sbírka je poselstvím lásky a božího požehnání a bude pomáhat také v roce 2023. Tři krále v ulicích měst a obcí na Břeclavsku potkáte od 1. do 15. ledna 2023.

leták zde

Po předchozích letech, kdy koledování probíhalo buď v omezeném režimu nebo zcela v online prostoru, můžete letos na ulicích potkat skupiny koledníků v plné parádě. „Dětské koledníčky, kteří na sobě mají kostýmy tří králů, vždy doprovází dospělý koordinátor. Každá skupinka má průkaz a zapečetěnou kasičku s logem Charity Česká republika,“ vysvětluje Dagmar Kokešová, koordinátorka sbírky pro Oblastní charitu Břeclav.
Tříkrálová sbírka je největší dobročinnou sbírkovou akcí v České republice a od počátku vzniku zůstává její záměr stejný – získat finanční prostředky na pomoc lidem v nouzi.
„V následujícím roce se zaměříme na podporu vzdělávání zdravotních sester z Domácího hospice svatého Martina, které pracují s nevyléčitelně nemocnými pacienty a pomáhají jim důstojně prožít poslední etapu jejich života. Obrovský smysl spatřujeme také ve vzdělávání dobrovolníků, jejichž pomoc byla v posledních letech nedocenitelná. Dále z výtěžku podpoříme činnost farních charit v břeclavském okrese a v neposlední řadě všechny lidi, kteří se ocitli v akutní nouzi a kterým pomáhá Záchranná charitní síť,“ prozradil Josef Gajdoš, ředitel Oblastní charity Břeclav.
Ve stejném termínu, kdy se uskuteční tradiční tříkrálová koleda, budou umístěné i statické kasičky na veřejných místech, jako například na obecních či městských úřadech. Je to varianta pro případ, že tři krále s kasičkou nezastihnete. Další možností je přispět přes webové stránky www.trikralovasbirka.cz nebo přímo na účet Tříkrálové sbírky s variabilním symbolem pro podporu Charity Břeclav.

Číslo účtu: 66008822/0800
Variabilní symbol: 777966300
 

Děkujeme za podporu,
Oblastní charita Břecla