Třídit má smysl!

Datum: 14. 3. 2024

"Tímto bychom Vám rádi poděkovali za dlouhodobou spolupráci při sběru vysloužilých elektrozařízení a za Váš odpovědný přístup k životnímu prostředí."

certifikát enviromentálního vyúčtování

Jedná se o přesný výpočet přínosu pro životní prostředí , který vznikl díky zpětnému odběru a recyklaci takového množství vysloužilých elektrospotřebičů, které odpovídá podílu elektrozařízení odevzdaných naší obcí.