Svolání veřejného zasedání zastupitelstva - středa 1. července 2020 v 19:00 hod.

Datum: 25. 6. 2020

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Němčičky se koná ve středu 1. července 2020 v 19:00 hod.  v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program jednání:

  1. Zahájení
  2. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
  3. Zpracování projektu cyklostezka – Procházka
  4. Schválení výběru dodavatele na chodníky
  5. Zařazení do MAS Hustopečsko
  6. Trestní oznámení o skutečnosti nasvědčující možnému spáchání trestného činu
  7. Různé
  8. Závěr