Svolání veřejného zasedání zastupitelstva obce - pátek 24. července 2020 v 19:00 hod.

Datum: 20. 7. 2020

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Němčičky se koná v pátek 24. července 2020 v 19:00 hod.  v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program jednání:
1. Zahájení
2. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
3. Smlouva o dílo - bezbariérové chodníky
4. Smlouva – technický dozor (TDI)
5. Smlouva č. 1030059777/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene E.ON
Distribuce a.s.
6. Darovací smlouva TJ Sport Němčičky
7. Rozpočtové opatření č. 7/2020
8. Různé
9. Závěr
Zbyněk