Program rozvoje obce Němčičky na období 2018 -2023

Datum: 11. 12. 2017

Na veřejném zasedání zastupitelstva obce Němčičky konaném dne 18. října 2017 byl schválen Program rozvoje obce Němčičky na období 2018- 2023. S dokumentem se můžete seznámit zde.