POZOR! Uzavření komunikace Němčičky - Velké Pavlovice

Datum: 11. 3. 2021

Upozorňujeme občany, že od 15. do 24. března 2021 bude úplně uzavřena komunikace III/42114 na území Velkých Pavlovic a Horních Bojanovic v úseku od křižovatky s pozemní komunikací vedoucí k letišti Kraví Hora v Bořeticích po křižovatku s pozemní komunikací spojující silnice III/42114 a III/4217

Na uzavřeném úseku bude provedena rekonstrukce asfaltového povrchu vozovky.

Obousměrná objízdná trasa povede po silnicích II/421, III/42111 a III/42114 přes obce Velké Pavlovice, Bořetice, Němčičky.

https://www.velke-pavlovice.cz/file/227405/dl-89676459334985796.pdf