Postup pro zabezpečení objednání ubytování ukrajinskÝh uprchlíků v ubytovacích zařízeních

Datum: 29. 4. 2022