Poplatky za odpad a ze psů 2024

Datum: 6. 3. 2024

V kanceláři úřadu se v pondělí a ve středu vybírají poplatky za odpad a ze psů. Výše poplatku za odpad je 800 Kč za osobu, poplatek ze psa 70 Kč, za každého dalšího psa 100 Kč. Poplatky můžete uhradit bankovním převodem na účet Obce Němčičky č. 1381822319/0800, var. symbol 1345XXX - č. p. domu, např. pro dům č. p. 44 - 1345044. Splatnost poplatků je do 30. června 2024.

Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která:
a) je dítětem, které v příslušném kalendářním roce, za který se poplatek platí, nedovrší 3 let věku,
další osvobození a úlevy najdete ve vyhlášce obce zde.