pondělí 8. října 2018 - neděle 14. října 2018

Datum: 8. 10. 2018

Druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky se koná v pátek 12. října 2018 od 14 do 22 hodin, a v sobotu 13. října od 8 do 14 hodin. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Hlasovací lístky obdrží voliči ve volební místnosti. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o umožnění hlasování do přenosné volební schránky, prosíme o nahlášení na tel. 774 419 835.


V kanceláři úřadu se v pondělí a ve středu vybírá stočné za rok 2018, sazba 1 100 Kč za osobu. Stočné můžete uhradit také bankovním převodem, pokyny k úhradě najdete na webu obce.


Místní sdružení Občanské demokratické strany děkuje všem voličům za vysokou účast a za projevenou důvěru v komunálních volbách. Dále děkuje za hlasy pro kandidáta do senátu Rostislava Koštiala a prosí o jeho podporu i ve druhém kole.


Vážení občané, jako zástupce Sdružení Nezávislých Kandidátů Němčičky, Vám chci poděkovat za velkou podporu v komunálních volbách. A slibuji, že se budeme snažit udělat vše proto, abychom vaši důvěru nezklamali. Zbyněk Slezák předseda SNK Němčičky.


Zemědělské družstvo Němčičky bude v pondělí 15. října 2018 od 11:00 hod. do 15:00 hod. vyplácet pachtovné za pozemky.


MUDr. Hučíková, Velké Pavlovice, od pondělí 15. října 2018 do pátku 19. října 2018 neordinuje. V akutních případech zastupuje MUDr. Kos.


Kominictví Adam Šebesta bude od 26. listopadu 2018 provádět v naší obci kontrolu a čištění spalinových cest. Cena za 1 komín je 400 Kč. V ceně je zahrnuta kontrola, čištění celé spalinové cesty, výběr sazí a zpráva o stavu spalinové cesty. Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě.


TJ SPORT Němčičky zve všechny na brigádu, při které se bude pokládat hmota na sjezdovku. Brigáda se uskuteční v sobotu 13. října 2018 a v neděli 14. října 2018. Začátek vždy v 9:00 na sjezdovce, předpokládaný konec cca v 17:00. Občerstvení bude připraveno. Členové si účastí na brigádě plní své brigádnické povinnosti, další mohou svou účastí získat body na vlek. TJ SPORT Němčičky děkuje všem předem za pomoc.