pondělí 7. října 2019 - neděle 13. října

Datum: 7. 10. 2019

Zemědělské družstvo Němčičky bude vyplácet pacht za pozemky  2019  v pondělí  14. 10. 2019 od 12. 00 hod   do 15.hod. v kanceláří evidence půdy.


Žádáme občany, aby provedli kontrolu popelnic a biopopelnic, zda je mají řádně označené čitelnými čárovými kódy. Od 1. října 2019 nebude společnost HANTÁLY vyvážet nádoby, které nebudou čitelnými kódy označeny. Kódy lze vyzvednout v kanceláři úřadu.


Veřejné zasedání zastupitelstva obce Němčičky se koná ve čtvrtek 10. řijna 2019 v 19 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.


Oznamujeme občanům, že  v kanceláři úřadu se vybírá stočné za rok 2019 vždy v pondělí a ve středu. Výše úhrady je stejná jako v loňském roce. Stočné můžete uhradit také bankovním převodem na účet Obce Němčičky č. 1381822319/0800, var. symbol 2321XXX - č. p. domu, např. pro dům č. p. 44 - 2321044. Základní sazba 1 100 Kč za osobu. Splatnost stočného – 30. listopadu 2019


Pro naši obec nabízí své služby kamenictví G. A. L. , které u nás bude přijímat objednávky na veškeré kamenické práce na telefonu 777 888 332.


MUDr. Hučíková oznamuje svým pacientům, že zahájila očkování proti chřipce. Kdo má zájem, je nutné se na očkování proti chřipce předem objednat.


MUDr. Barnášová Bořetice oznamuje, že v pondělí 14. října 2019 nebude ordinovat. Zastupuje MUDr. Debef Kobylí. Dále také oznamuje svým klientům, že začala očkovat proti chřipce.