pondělí 6. května 2019 - neděle 12. května 2019

Datum: 6. 5. 2019

MUDr. Barnášová, Bořetice, v úterý 14. května 2019 neordinuje, zastupuje MUDr. Kos ve Velkých Pavlovicích. Dopoledne bude v ordinaci přítomna sestra.


Svoz bioodpadu proběhne mimořádně již v úterý 7. května 2019.


Zápis dětí do mateřské školy Němčičky na školní rok 2019/2020 se uskuteční v úterý 7. května 2019 od 15:30 do 17:00 hodin v místní mateřské škole. Od pondělí 8. dubna 2019 je možnost si vyzvednout v MŠ Žádost o přijetí do MŠ a vyplněnou a potvrzenou lékařem ji v den zápisu přinést s sebou. Dále rodiče předloží rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče.


Máte-li zájem o biopopelnici, přihlaste se v kanceláři úřadu.


Upozorňujeme majitele psů, že volným pobíháním psů na veřejných prostranstvích porušují obecně závaznou vyhlášku obce č. 2/2007 a mohou být za porušení povinností postihováni pokutou.


Svazek obcí Modré Hory zve na přehlídku mužáckých sborů s názvem Modrohorské zpívání, která se koná v sobotu 25. května 2019 v 18 hodin na Ekocentru Trkmanka ve Velkých Pavlovicích. Večerem provází Petra Eliášová, hraje cimbálová muzika Lašár.


Domov Betlém Klobouky u Brna vyhlašuje výběrové řízení na pozici pracovník v sociálních službách. Jedná se o přímou obslužnou péči o osoby s těžkým zdravotním postižením. Více informací na telefonu: 739 244 837.