pondělí 5. listopadu 2018 - neděle 11. listopadu 2018

Datum: 5. 11. 2018

V kanceláři úřadu se v pondělí a ve středu vybírá stočné za rok 2018, sazba 1 100 Kč za osobu. Stočné můžete uhradit také bankovním převodem, pokyny k úhradě najdete na webu obce.


Vodovody a kanalizace Břeclav budou od čtvrtka 8. listopadu 2018 provádět odečty  stavů vodoměrů.


U prostřední autobusové zastávky byl v neděli 4. listopadu 2018 nalezen klíč, je uložen v kanceláři úřadu.


Svaz tělesně postižených Bořetice pořádá v sobotu 17. listopadu 2018 rekondiční zájezd do termálních lázní v maďarské Mošoni. Cena zájezdu 300 Kč pro nečleny, 200 Kč pro členy svazu. Vstupné 9 €. Odjezd v 6 hod. ze všech autobusových zastávek. Přihlášky přijímá Marie Godlewská, tel. 776 234 759, do úterý 13. listopadu 2018.


Pizeerie Al Capone Bořetice zve na svatomartinské dny, které probíhají od čtvrtka do neděle. V nabídce svatomartinské pivo a svatomartinská pizza, včetně rozvozu.


TJ SPORT Němčičky příjme do pracovního poměru ženu - pracovní  zařazení: služby v pohostinství, ubytování, sportoviště. Dále přijme muže - pracovní zařazení: údržba sportovišť a jejich  vybavení, údržba budov, občerstvení, obsluha lyžařského vleku a zasněžovaní. Uchazeči se mohou hlásit na tel. č. 777 555 753 nebo 608 434 805 nebo přímo ve sportovním areálu.


Firma Stift Container spol. s r.o., U Zastávky 1, Velké Pavlovice hledá brigádníky na čištění svárů kovových beden na obilí. Délka trvání brigády:  zhruba 3 týdny v průběhu měsíce listopadu 2018. Případné dotazy na tel.čísle 519 428 157.


Kominictví Adam Šebesta bude od 26. listopadu 2018 provádět v naší obci kontrolu a čištění spalinových cest. Cena za 1 komín je 400 Kč. V ceně je zahrnuta kontrola, čištění celé spalinové cesty, výběr sazí a zpráva o stavu spalinové cesty. Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě.