pondělí 29. června 2020 - pondělí 6. července 2020

Datum: 29. 6. 2020

Veřejné zasedání zastupitelstva obce se koná ve středu 1. července 2020 v 19 hod. v zasedací místnosti úřadu.


Topenářský servis s.r.o. a společenství kominíků a topenářů oznamuje, že bude v naší obci v pátek 3. července 2020 provádět revize kotlů na tuhá paliva a kontroly a čištění komínů. Zájemci se mohou objednat na tel: 608 748 989. 


Tuto neděli v 16:30 se bude hrát fotbal na hřišti u koupaliště  - horní konec Němčiček proti spodnímu.  Sraz všech, kdo mají chuť hrát  je v 16 hodin. Dresy jsou zajištěné, trenky a kopačky si každý přineste s sebou. Po skončení fotbalového odpoledne budeme ochutnávat přinesené vzorky vín.


MUDr. Kos, Velké Pavlovice oznamuje, že od 13.7.2020 do 24.7.2020 nebude ordinovat. V akutních případech zastupuje MUDr. Hučíková, Velké Pavlovice. tel.č. 519428446.


MUDr. Barnášová, ordinace Bořetice oznamuje, že ve dnech 7.7.2020 až 13.7.2020 včetně, nebude ordinovat. Ani sestra nebude přítomna. Zastupuje MUDr. Debef Kobylí.


Prosíme majitele pomníků, které jsou opřeny kolem zdí na hřbitově a nejsou využity, aby nahlásili na Obecní úřad, zda o ně mají zájem do pátku 17. července. Pokud tak neučiní, pomníky budou odvezeny.