pondělí 22. října 2018 - neděle 28. října 2018

Datum: 22. 10. 2018

Obecní úřad Němčičky informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Němčičky, svolaného dosavadním starostou obce Němčičky. Ustavující zasedání se uskuteční ve středu 31. října 2018 v 18 hodin v zasedací místnosti úřadu. Podrobný program jednání je zveřejněn na úřední desce a na webových stránkách obce.


V sobotu 27. října 2018 se od 14 do 17 hodiny v kulturním domě koná Podzimní dušičková akce. Připraven je kulturní program, vystoupí děti z místní mateřské a základní školy, mažoretky Rajhrad a smíšený sbor. Dále tvořivá dílna nejen pro děti - výroba a zdobení svíček, výroba polštářku, draní peří, výroba dušičkových věnečků. K občerstvení se bude podávat ovocný pečený čaj a hluza - sušené ovoce ve víně. Vstupné dobrovolné, veškerý výtěžek z akce bude použit na opravu varhan v místním kostele.


Pinokio, levná móda pro děti, ve Velkých Pavlovicích, zahajuje v sobotu 27. října 2018 prodej zimního zboží, otevřeno od 8:30 hod. do 12:00 hod.


V kanceláři úřadu se v pondělí a ve středu vybírá stočné za rok 2018, sazba 1 100 Kč za osobu. Stočné můžete uhradit také bankovním převodem, pokyny k úhradě najdete na webu obce.


Kominictví Adam Šebesta bude od 26. listopadu 2018 provádět v naší obci kontrolu a čištění spalinových cest. Cena za 1 komín je 400 Kč. V ceně je zahrnuta kontrola, čištění celé spalinové cesty, výběr sazí a zpráva o stavu spalinové cesty. Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě.


MUDr. Barnášová, Bořetice, v pondělí 22. října 2018 neordinuje, zastupuje MUDr. Debef v Kobylí.