pondělí 14. května 2018 - neděle 20. května 2018

Datum: 14. 5. 2018

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Němčičky se koná ve středu 23. května 2018 ve 20 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Program jednání: 1. Zahájení  2. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání   3. Rozpočtové opatření č. 3/2018  4. Účetní závěrka ZŠ Němčičky za rok 2017, rozdělení výsledku hospodaření 5. Prodej pozemků parc. č. 5689 a 5690  6. Prodej pozemku parc. č. st. 246/2  7. Prodej pozemku parc. č. st. 472  8. Prodej pozemku parc. č. st. 507  9. Prodej pozemku parc. č. st 515/2  10. Směna pozemku parc. č. st. 555  11. Dohody o uznání dluhu se sprátkovým kalendářem č. 1/2018 a č. 2/2018   12. Žádost na JMK o převod pozemků pod chodníky do majektu obce  13. Smlouva o zřízení pověřence pro ochranu osobních údajů  14. Smlouva o zřízení věcného břemene č.: HO-014330048298/001  15. Žádost o povolení uzavření účelové komunikace - Modelářský klub Hustopeče  16. Pronájem KD - soukromá akce - 11. srpna 2018  17. Žádost o podporu Linky bezpečí, z.s.  18. Žádost o dar - Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., Klub RADOST Prostějov  19. Různé  20. Závěr


Vinaři Němčičky zvou v sobotu 19. května 2018 ve 14 hodin do kulturního domu na Košt vín s večerní májovou zábavou a na soutěž o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku na hanáckém Slovácku. Připraveno pestré občerstvení.


Svazek obcí Modré Hory pořádá přehlídku mužáckých sborů Modré Hory v písni na Slunečné, která se koná v sobotu 19. května 2018 v 18 hod. Večerem provází Petra Eliášová. V případě špatného počasí se akce přesouvá do sokolovny města Velké Pavlovice.  


V kanceláři úřadu se v pondělí a ve středu vybírají poplatky za odpad a ze psů. Výše poplatku za odpad je 600 Kč za osobu, poplatek ze psa 60 Kč, za každého dalšího psa 90 Kč. Poplatky můžete uhradit bankovním převodem na účet Obce Němčičky č. 1381822319/0800, var. symbol 1340XXX - č. p. domu, např. pro dům č. p. 44 - 1340044. Splatnost poplatků je do 30. června 2018.


Ekologická zemědělská farma Časkovec prodává vykrmená jatečná prasata. Cena 28 Kč/kg, doprava možná dle dohody, informace  tel.: 725 903 246.


Čerpací stanice Shell Bořetice a Hustopeče nabízejí při natankování 20 l paliva V-Power zdarma 3 l letní směsi do ostřikovače.


TJ SPORT Němčičky hledá brigádníky nejen na letní sezónu 2018, a to zejména na úklid v penzionech a na koupališti, pomocné práce v kuchyni, prodej vstupenek na koupaliště a další pomocné práce ve sportovním areálu. Zájemci se mohou hlásit na telefonech 777555753 nebo 608434805, případně mailem na tj@sportnemcicky.cz.


Paní Lenka Bukovská, Bořetice, pořádá jednodenní zájezd po trase Jemnice, Slavonice, Telč, Dačice  v sobotu 19. května 2018. Odjezd v 6:00 hodin z autobusového nádraží Bořetice a 6.15 hodin z Velkých  Pavlovic. Cena zájezdu 300,-- Kč za dopravu, vstupné individuálně (Dačice 100,-- Kč/70,--Kč a Telč 140,-- Kč/100,-- Kč). Po prohlídce zámku v Telči 1,5 hodiny rozchod. V programu zájezdu malé překvapení. Přihlášky přijímá Lenka Bukovská, telefon 731 286 026.


Zdravotní středisko Bořetice v pondělí 14. května 2018 neordinuje.