pondělí 13. května 2019 - neděle 19. května 2019

Datum: 13. 5. 2019

Volby do Evropského parlamentu se konají v pátek 24. května 2019 od 14 do 22 hodin a v sobotu 25. května 2019 od 8 do 14 hodin. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR, cestovním průkazem ČR, nebo totožnost a státní občanství jiného členského státu Evropské unie. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o umožnění hlasování do přenosné volební schránky - tel. 774 419 835.


Mateřská škola Němčičky žádá rodiče, aby si vyzvedli rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy.


Divadelní spolek Škrpálek při Gymnáziu Velké Pavlovice vás srdečně zve na představení s názvem Strašidlo, které se uskuteční v pátek 17. května 2019 v 19 hodin hodin v kulturním domě v Němčičkách. Vstupné dobrovolné.


Svazek obcí Modré Hory zve na přehlídku mužáckých sborů s názvem Modrohorské zpívání, která se koná v sobotu 25. května 2019 v 18 hodin na Ekocentru Trkmanka ve Velkých Pavlovicích. Večerem provází Petra Eliášová, hraje cimbálová muzika Lašár.


Pinokio, levná móda pro děti, Velké Pavlovice, zahájí v sobotu 18. května 2019 prodej letního zboží, otevřeno od 8:30 do 12 hodin.