Odpoledne pro seniory 2023

Dne 14.4.2023 se uskutečnila akce Odpoledne pro seniory, kterou zorganizovala obec Němčičky. V programu vystoupily děti z MŠ a ZŠ Němčičky, které se postaraly o téměř dvouhodinovou zábavu. Po šňůře vystoupení  nám zahrála pár sad Sklepanka. Pozvolně jsme navázali na program a o půl sedmé jsme započali vyhlašovat tombolu. Vše odsýpalo velice rychle, neboť roznášení cen se ujali členové sdružení Naše Němčičky. Poté se pokračovalo ve volné zábavě a to vše za doprovodu Sklepanky až do 21 hodin. 

Zvláštní díky patří pedagogům a panu řediteli, kteří měli na starost vystoupení dětí z MŠ a ZŠ Němčičky. Dále nesmíme opomenout sponzory, díky kterým jsme důchodcům rozdali 124 cen. ZD Němčičky darovalo víno, které bylo rozestavěno na každý stůl. A v neposlední řadě děkujeme všem, kteří si našli čas a na akci přišli. 

Seznam alb