Návrh dopravního značení v obci

Datum: 1. 10. 2018

V zasedací místnosti úřadu je vystaven návrh dopravního značení v obci, přijďte se s ním seznámit, uvítáme Vaše podněty.