Masaryk v Hustopečích - shromáždění ke 100. výročí prezidentovy návštěvy v Hustopečích

Datum: 14. 6. 2024

pan Jaroslav Slezák dodává:
"V roce 1924 vítal prezidenta T. G. Masaryka na náměstí v Hustopečích starosta Němčiček Antonín Benda. Tento A. Benda byl v tu dobu předsedajícím starostenského sboru Hustopečska. Byl to můj pradědeček. Do Němčiček se dostalo jméno Stávek v době, kdy se na němčičských hodech objevil jistý Bartoloměj Stávek z Čejkovic. . Od té doby jsou Stávků plné Němčičky. Uvedený Bartoloměj Stávek byl jako čejkovický školák kamarádem Tomáše Masaryka. S ním sedával v jedné lavici. Tento Bartoloměj Stávek byl také mým pradědečkem."