Informace pro občany

Datum: 16. 3. 2020

Žádáme všechny občany o dodržování platných
nařízení vlády v souvislosti s nákazou
koronavirem. Informace získávejte z veškerých
informačních zdrojů - rádio, internet, televize,
případně telefonicky kontaktujte pana starostu na
tel. 608 575 657 nebo se obraťte na nově zřízenou bezplatnou informační linku 1212.
Seniorům nabízíme možnost donášky potravin, případně další pomoci.