Vítání občánků 2014

V neděli 27. dubna 2014 jsme do naší obce přivítali pět malých občánků. Do života v naší obci je přivítala místostarostka Ing. Eliška Kopřivová. Vítání proběhlo na dvě programově shodné etapy - v první byly přivítány tři děti, ve druhé pak dvě. Slavnostní akt trval přibližně 20 minut a byl zpestřen básničkami a písničkami v podání nejstarších dětí z místní mateřské školy.

Seznam alb