Úprava polních cest 2013

V měsíci srpnu došlo ke zpevnění lesních a polních cest v blízkosti naší obce, konkrétně se jednalo o cesty v trati Filiberky, Šumberky a Bočky. Věřím, že to všem vlastníkům a uživatelům pozemků v těchto tratích usnadní řádné užívání jejich majetku. Bylo použito cca 1 650 tun asfaltového recyklátu, který se podařilo získat za velmi výhodnou cenu 121 Kč za tunu včetně dopravy. Na hutnění recyklátu na zpevňovaných cestách se aktivně podílel pan Oldřich Šlancar, kterému tímto děkuji za příkladnou pomoc a spolupráci. 

Petr Slezák, starosta obce

Seznam alb