Veřejné zasedání zastupitelstva obce - čtvrtek 15. března 2018 v 19 hodin

Datum: 7. 3. 2018

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Němčičky se koná ve čtvrtek 15. března 2018 v 19 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Němčičky se koná ve čtvrtek 15. března 2018 v 19 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Program jednání: 1. Zahájení  2. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání   3. Rozpočtové opatření č. 2/2018  4. Prodej pozemků parc. č. 1919/164, 1919/165 (k.ú. Horní Bojanovice) a parc.č. 5688 (k.ú. Němčičky)   5. Příspěvek na stravování   6. Pravidla pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva   7. Žádost o finanční příspěvek – Den dětí 2018   8. Žádost o užívání KD – florbal   9. Výpůjčka KD a nádvoří – Zpívání pro varhany   10. Pronájem KD – soukromá akce   11. Různé   12. Závěr