Veřejné zasedání zastupitelstva obce - středa 20. prosince 2017 v 19 hodin

Datum: 12. 12. 2017

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Němčičky se koná ve středu 20. prosince 2017 v 19 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Němčičky se koná ve středu 20. prosince 2017 v 19 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Program jednání: 1. Zahájení  2. Rozpočet obce na rok 2018  3. Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 – 2020  4. Rozpočtové opatření č. 9/2017  5. Pachtovní smlouva s TJ SPORT Němčičky   6. Zpráva o činnosti finančního výboru   7. Zpráva o činnosti kontrolního a stavebního výboru   8. Dohoda o souhlasném prohlášení – Milan Veselý   9. Revokace usnesení č. 2/2017/14 – návratná finanční výpomoc Svazku obcí Modré Hory   10. Místní akční plán vzdělávání do roku 2023 pro ORP Hustopeče   11. Smlouva o zřízení věcného břemene č.: HO-014330046018/001   12. Smlouva o zřízení věcného břemene č.: HO-014330045898/001   13. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: 1030041212/002   14. Žádost o finanční příspěvek – Gymnázium Velké Pavlovice   15. Žádost o finanční dar – Svaz tělesně postižených v ČR, MO Bořetice   16. Žádost o finanční příspěvek – Malovaný kraj, z. s.   17. Žádost o sponzorský dar – BILICULUM, z.ú.   18. Žádost o finanční dar – Nadační fond FOLIVORA   19. Různé   20. Závěr.