Obecně závazné vyhlášky obce

Nařízení č. 1/2014, kterým se vydává Tržní řád - zobrazit (formát pdf)

OZV č. 2/2014 - o regulaci hlučných činností spočívajících v provozu plynových děl pro plašení špačků ve vinicích - zobrazit (formát pdf)

OZV č. 1/2014 – o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - zobrazit (formát pdf)

OZV č. 4/2010 – o místním poplatku za užívání veřejného prostranství - zobrazit (formát pdf)

OZV č. 3/2010 – o místním poplatku ze psů - zobrazit (formát pdf)

OZV č. 1/2010 – o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt - zobrazit (formát pdf)

OZV č. 4/2007 – o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technopárty - zobrazit (formát pdf)

OZV č. 2/2007 – kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů - zobrazit (formát pdf)