Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací obcí Němčičky podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byl schválen zastupitelstvem obce dne 23. 4. 2013.