Veřejné zasedání zastupitelstva obce - čtvrtek 10. října 2019 v 19 hodin

Datum: 30. 9. 2019

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Němčičky se koná ve čtvrtek 10. řijna 2019 v 19 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program jednání:

  1. Zahájení
  2. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
  3. Rozpočtové opatření č. 10/2019
  4. Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2021 aktualizace
  5. Prodej pozemku parc. č. 2182/184
  6. Různé
  7. Závěr