Dětský den aneb čarodějů rej

Datum: 1. 6. 2019

Pořádá SNK Němčičky, od 16.00 do 19.00 hodin na koupališti.

Více informací na www.facebook.com