Národní premiéra hry Slovácko sa nesúdí

Datum: 25. 7. 2018

Ve dnech 25. - 26. 7. 2018 pořádá Víno J. Stávek na Vinařském dvoře. 

Více na www.jstavek.cz.