Hody 2014

Ve dnech 5. - 7. července 2014 se v Němčičkách uskutečnily tradiční krojované hody. Pátek 4. července 2014 byl ve znamení ručního stavění máje, další dny pak patřily hodovému veselí. K tanci i poslechu nám hrála DH Lácaranka a DH Zlaťulka.

Seznam alb