DŮLEŽITÉ

Datum: 7. 3. 2018

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., již několik dní zaznamenávají neobvykle vysoký odběr vody v naší obci, konkrétně v oblasti od starého hřbitova směrem nahoru. Pravděpodobně na nějakém odběrném místě došlo vlivem mrazů k prasknutí potrubí za vodoměrem. Prověřte svá odběrná místa nejen v domech, ale také ve sklepech a garážích.